KHOA LUẬT HỌC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN LUẬT CHO LỚP LIÊN THÔNG KHÓA 44 ĐÀ LẠT, ĐỨC TRỌNG, NINH SƠN – NINH THUẬN, PHAN THIẾT – BÌNH THUẬN VÀ 45 A7 DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

  • 27/02/2023
  • |
  • |
  • Thông báo (hệ VLVH)

Xem chi tiết