THÔNG TIN

Danh sách cán bộ

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA LUẬT

Địa chỉ email: khoaluathoc@dlu.edu.vn
Điện thoại: 0633.55.44.57

 

STT

 

HHHV

 

HỌ VÀ TÊN

 

EMAIL

 

CHỨC VỤ

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

1

 

GVC.TS.

 

Bùi Giang Hưng

 

hungbg@dlu.edu.vn

 

TRƯỞNG KHOA

 

2

 

TS.

 

Nguyễn Thị Loan

 

loankhs@yahoo.com

 

P. Trưởng khoa

Bí thư chi bộ

 

3

 

Ths.

 

Nguyễn Xuân Bang

 

bangnx@dlu.edu.vn

 

P. Trưởng khoa

P. Bí thư chi bộ

 

4

 

TS.

 

Bùi Kim Hiếu

 

hieubk@dlu.edu.vn

 

P. Trưởng khoa

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

5

 

TS.

 

Nguyễn Ngọc Anh Đào

 

nnanhdao@yahoo.com

 

 

6

 

TS.

 

Nguyễn Văn Nghiệp

 

nghiepnv@dlu.edu.vn

 

 

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA

 

7

 

Ths.

 

Nguyễn Thị Vân Anh

 

anhntv@dlu.edu.vn

 

 

8

 

Ths.

 

Lê Thị Bích Chi

 

chiltb@dlu.edu.vn

 

Trợ lý giáo vụ

 

9

 

Ths.

 

Trần Thị Khánh Chi

 

chittk@dlu.edu.vn

 

 

10

 

Gv.

 

Nguyễn Trọng Đạt

 

datnt@dlu.edu.vn

 

 

11

 

Ths.

 

Nguyễn Thị Phương Hà

 

hantpdlu@gmail.com

 

 

12

 

Ths.

 

Lê Thị Thu Hiền

 

lethuhien.dl@gmail.com

 

 

13

 

Ths.

 

Nguyễn Thị Thu Hoài

 

saokhue.2h@gmail.com

 

 

14

 

Phạm Thị Như Hoa

 

hoaptn@dlu.edu.vn

 

 

15

 

Ths.

 

Nguyễn Văn Hùng

 

hungnv@dlu.edu.vn

 

Bí thư Đoàn trường DHDL

 

16

 

Ths.

 

Nguyễn Chí Khuê

 

khuenc@dlu.edu.vn

 

 

17

 

Ths.

 

Trần Thị Ngọc Kim

 

ngockim_dalat@yahoo.com

 

 

18

 

Ths.

 

Võ Thị Thanh Linh

 

thanhlinhlaw@gmail.com

 

 

19

 

Gv.

 

Nguyễn Thị Lựu

 

nguyenluulh32@gmail.com

 

 

20

 

Ths.

 

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

 

tonicdl@gmail.com

 

 

21

 

Ths.

 

Nguyễn Thị Oanh

 

nguyenoanhkldl@gmail.com

 

 

22

 

Ths.

 

Nguyễn Vũ Kỳ Phong

 

phongnvk@dlu.edu.vn

 

 

23

 

Gv.

 

Bùi Huy Thông

 

thongbh@dlu.edu.vn

 

P. Bí thư Đoàn khoa

 

24

 

Ths.

 

Lê Văn Tranh

 

tranhdhdl@gmail.com

 

Bí thư Đoàn khoa

 

25

 

Gv.

 

Nguyễn Thị Cẩm Tú

 

tuntc@dlu.edu.vn

 

 

26

 

Ths.

 

Nguyễn Đắc Văn

 

dacvan1082@yahoo.com.vn

 

Trợ lý CTSV

 

27  Gv. Lê Minh Bảo Trung leminhbaotrung@gmail.com   

Các tin khác