HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

TKB Tuần sinh hoạt công dân - HK2 - Danh sách học lại K36-K37-K38

DSSV 36.37.38.pdf


LỊCH TỔ CHỨC "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV", HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016
(TỪ 26/4/2016 ĐẾN 28/4/2016)
KHÓA: 36, 37, 38
Tiết Thứ 3 (26/4) Thứ 4 (27/4) Thứ 5 (28/4)
  Sáng: A27.3   Sáng: A27.3
1 Nguyễn Văn Nghiệp   Phan Tuấn Anh
2 Nguyễn Văn Nghiệp   Phan Tuấn Anh
3     Phan Tuấn Anh
4      
5      
  Chiều: A27.10 Chiều: A27.7 Chiều: A27.3
7 Bùi Long Dung Trần Thị Thúy Nga Hoàng Đức Lâm
8 Bùi Long Dung Trần Thị Thúy Nga Hoàng Đức Lâm
9 Bùi Long Dung Trần Thị Thúy Nga Làm bài thu hoạch
10 Bùi Long Dung Trần Thị Thúy Nga  
KHÓA: 36, 37, 38
  26/4 27/4 28/4
Sáng A27.3   A27.3
Chiều A27.10 A27.7 A27.3
KHÓA: 39
Tiết Thứ 3 (26/4) Thứ 4 (27/4) Thứ 5 (28/4)
  Sáng: A8.B Sáng: A 8.B Sáng: A8.B
1 Văn Quang Viên Trần Thị Thúy Nga Hoàng Đức Lâm
2 Văn Quang Viên Trần Thị Thúy Nga Hoàng Đức Lâm
3 Nguyễn Văn Nghiệp Trần Thị Thúy Nga  
4 Nguyễn Văn Nghiệp Trần Thị Thúy Nga  
5      
  Chiều: A8.B Chiều: A8.B Chiều: A8.B
7   Phan Tuấn Anh Bùi Long Dung
8   Phan Tuấn Anh Bùi Long Dung
9   Phan Tuấn Anh Bùi Long Dung
10     Bùi Long Dung
11     Làm bài thu hoạch


 

Các tin khác