THÔNG BÁO

THÔNG BÁO: LHK37 - Về học phần Thực tập thực tế lớp đợt hè

THÔNG BÁO

(Về học phần Thực tập thực tế lớp đợt hè)

 

1.        Thời gian: Sinh viên tự đi tham quan thực tập thực tế trong thời gian ghi trên giấy giới thiệu

2.        Địa điểm: Sinh viên tham quan thực tập thực tế tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức hành nghề luật, các doanh nghiệp.

3.        Cơ sở đánh giá: 70% số điểm dựa trên bài thu hoạch phải có xác nhận của đơn vị thực tập (lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu) và 30% số điểm dựa trên nhân xét của nơi tiếp nhận thực tập (nhận xét về thái độ, tinh thần trách nhiệm và tính hiệu quả).

4.        Thời gian nộp bài thu hoạch: Sinh viên nộp bài thu hoạch cho Ban cán sự lớp trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc thực tập. Ban cán sự có trách nhiệm kiểm tra số lượng theo danh sách đăng ký học phần và nộp lên Khoa trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thức đợt thực tập.

5.        Các quy định về bài thu hoạch:

5.1. Bố cục của bài thu hoạch

Thứ tự trình bày như sau:

5.1.1.         Trang bìa: in trên giấy cứng, in màu, (xem mẫu file trang bìa kèm theo).

5.1.2.         Xác nhận của đơn vị: đơn vị nơi SV tham quan thực tế xác nhận về việc sinh viên có tham gia thực tập thực tế tại đơn vị, có ký tên của lãnh đạo đơn vị và đóng dấu;

5.1.3.         Mục lục;

5.1.4.         Danh mục các từ viết tắt;

5.1.5.         Danh mục các bảng, biểu;

5.1.6.         Danh mục các sơ đồ, đồ thị, hình ảnh;

5.1.7.         Lời mở đầu: Các mục trong lời mở đầu tương tự như khóa luận tốt nghiệp (bắt đầu đánh số trang từ Lời mở đầu);

5.1.8.         Nội dung chính của bài thu hoạch: Trình bày về một vấn đề cụ thể được tìm hiểu tại nơi thực tập, từ 10 – 15 trang A4 đánh máy in 01 mặt;

5.1.9.         Danh mục Tài liệu tham khảo (nếu có): Đánh danh mục tài liệu tham khảo đúng quy định (xem ghi chú kèm theo);

5.1.10.     Phụ lục (nếu có): Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung chính.

Phụ lục đối với ngành luật học có thể là các hình ảnh về các hợp đồng mẫu, các mẫu đơn, bảng thống kê, bản án, quyết định…

5.2. Quy định về soạn thảo văn bản

-        Sử dụng font Times New Roman; cỡ chữ 13 (các bảng số liệu có thể sử dụng cỡ chữ nhỏ hơn); mật độ chữ bình thường, không nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng 1.3 lines; lề trái 3,5cm, các lề khác 2,0cm; số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy; không sử dụng Header và Footer.

-        Các tiểu mục được đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 04 chữ số.

-        Các bảng được trình bày như sau: Bảng và số thứ tự của bảng (in đậm), tên bảng đặt phía trên bảng (ví dụ: Bảng 2: thống kê về…). Tất cả các bảng phải ghi rõ nguồn số liệu. Các đồ thị, sơ đồ, hình,… được trình bày tương tự.

5.3. Nội dung chính của bài thu hoạch

                 Trình bày về một vấn đề liên quan đến ngành học:

-           Lựa chọn một vấn đề bất kỳ gắn với một, một số vụ việc cụ thể hoặc gắn với một tổ chức cụ thể: Như trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo; Trình tự kiểm tra, giám sát; Trình tự giải quyết một vụ việc dân sự; Cách thức tổ chức, điều hành, hoạt động của văn phòng luật sư X; Cách thức để viết một bài bào chữa; Những thuận lợi khó khăn trong hoạt động bào chữa tại tòa; Thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa của công ty; Thủ tục nộp thuế ở công ty; Đối tượng, và trình tự đóng bảo hiểm xã hội…

-           Rút ra các nhận xét, đánh giá tổng quát về những nội dung đã tìm hiểu về vụ việc hoặc về cơ quan, tổ chức.

                                       KHOA LUẬT HỌC


 

GHI CHÚ VỀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Tài liệu tham khảo phải bao gồm tất cả các tác giả với các công trình có liên quan đã được trích dẫn trong bài viết. Các chi tiết phải được ghi đầy đủ, rõ ràng và chính xác để độc giả có quan tâm có thể tìm được tài liệu đó. Các quy định chung được thống nhất như sau:

-           Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu tham khảo tiếng Việt được xếp trước, tiếng nước ngoài xếp sau. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật…

-           Số thứ tự được đánh liên tục giữa các tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài,

-           Mỗi tài liệu tham khảo được trình bày trong một cụm từ, dãn dòng đơn, giữa 2 tài liệu cách nhau một dòng trắng. Ghi tất cả tác giả của tài liệu trích dẫn, dùng liên từ để nối giữa tác giả cuối cùng và tác giả áp chót,

-           Tác giả người Việt và tài liệu tiếng Việt: ghi đầy đủ Họ, Tên Đệm, Tên; xếp thứ tự tài liệu tham khảo theo tên. Tài liệu tiếng nước ngoài: ghi đầy đủ Họ (không có dấu phẩy theo sau), tiếp theo ghi chữ viết tắt của tên đệm (dấu chấm theo sau) và Tên (dấu chấm và dấu phẩy liền sau); xếp thứ tự tài liệu theo Họ. Nếu tài liệu của tác giả nước ngoài đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì xếp vào nhóm tài liệu tiếng Việt; xếp thứ tự theo Họ của tác giả nước ngoài. Nếu tác giả là người Việt nhưng tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì xếp vào nhóm tài liệu nước ngoài; xếp thứ tự tài liệu theo Họ của tác giả; ghi họ tên tác giả y như cách viết của tác giả. Nếu tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B,…

-           Cách trình bày cụ thể như sau:

-           Đối với bài báo đăng trên tạp chí khoa học: ghi đầy đủ tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí (tên tạp chí in nghiêng), số tạp chí, số trang có bài báo.

[1] Matthews R.B., and Hunt L.A., 1994. A model describing the growth of organizations. Management Magazine 19: 54-59.

[2] Hassanin A.S., Latib T.M., and Babber I.E., 2006. The flexibility of SMEs in China. The Financial Review 43: 98-106.

-           Đối với sách: ghi rõ tên tác giả, người biên tập (nếu có), năm xuất bản, tựa sách đầy đủ (kể cả tựa con, nếu có, tựa sách được in nghiêng), volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản và nơi xuất bản (thành phố, quốc gia), số trang đã tham khảo hoặc số trang của cuốn sách (nếu tham khảo toàn bộ cuốn sách).

[3] Falcao R.S., 1984. Introduction to Quality Management. 4rd edition, Longman Scientific & Management, New York, USA, 529 pages.

[4] Trần Đình Nghiêm, Vũ Trung Quân, Bùi Thanh và Trần Tuấn Linh, 1995. Nhập môn quản trị học. Nhà xuất bản Xã hội, Hà Nội, 200 trang.

-           Tập san Báo cáo Hội nghị khoa học:ghi rõ tên tác giả, tên bài báo cáo, tên tác giả hiệu đính, tựa Báo cáo (in nghiêng), ngày và địa điểm hội nghị, tên nhà xuất bản.

[5] Hawthorn M.R., 1984. Feed, animal waste and nutrient balances. In Proceedings of Regional Workshop on Area-Wide Integration of Crop-Livestock Activities, Bangkok, Thailand, 23-28 August 2000, pp. 34-41.

-           Khoá luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:

[6] Adhiri B.C., 2006. Physio-Morphological responses of upland rise to shade. MSc. thesis, University of the Philippines Los Banos, Philippines.

[7] Trần Minh Luận, 1999. Các chiến lược tái cấu trúc trong giai đoạn hậu khủng hoảng. Luận văn tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, trường Đại học Gia Định, Tp.HCM, Việt Nam.

-           Sách dịch:

[8] Moltoxki K.J., 2002. Tài chính công (Đặng Trần Tư dịch). Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, Việt Nam, 201 trang.

-           Tài liệu tham khảo là văn bản pháp luật: tên cơ quan ban hành văn bản, loại văn bản, trích yếu nội dung, nhà xuất bản, năm xuất bản.

[9] Chính phủ. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

[10] Bộ Tài chính. Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

-           Tài liệu tham khảo từ internet: ghi rõ tên tác giả, năm công bố, tựa đề (in nghiêng), cơ quan (nếu có), tháng năm tiếp cận dữ liệu và đường dẫnkhi truy xuất.

[11] Degelman D., and Harris M.L., 2004. APA style essentials. Retrieved May 18, 2006, from Vanguard University, Department of Psychology.

Website: http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/index.cfm?doc_id=796

[12] Nielsen M.E., (n.d.). Notable people in psychology of religion. Retrieved August3, 2001, from  http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm(không rõ ngày tháng )

[13] Gender and society. (n.d.). Retrieved December 3, 2009,

from http://www.trinity.edu/~mkearl/gender.html(không rõ tác giả, ngày tháng công bố)

[14] Hien, D., and HoneymanT., 2000. A closer look at the drug abuse-maternal aggression link. Journal of Interpersonal Violence 15: 503-522. Retrieved May 20, 2009, from ProQuest database.(bài báo từ một cơ sở dữ liệu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU TRANG BÌA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

KHOA LUẬT HỌC

----›¸š----

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THU HOẠCH

HỌC PHẦN THỰC TẬP THỰC TẾ

 

 

 

 

                                    TRẦN THỊ A (tên sinh viên)

                                    MSSV:

                                    LỚP:

 

 

 

 

Địa danh tỉnh nơi thực tập, năm 20..

 

 

 

 

 

Các tin khác