TIN TỨC

Danh sách dự kiến FINAL: Phân công giảng viên hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LUẬT HỌC                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP LHK37

STT

Mã SV

Họ và tên lót

Tên

Ngày sinh

Giảng viên hướng dẫn

1.      

1311312

Lê Thị Bích

Anh

02/11/1993

Bùi Kim Hiếu

2.      

1311319

K'

Ban

11/11/1993

3.      

1311317

Nguyễn Thị

18/11/1994

4.      

1311320

Nguyễn Viết

Bình

25/03/1993

5.      

1311322

Lê Xuân

Cảnh

26/10/1995

6.      

1311326

Hà Văn

Chỉnh

09/09/1992

7.      

1311323

Nguyễn Kiên

Cường

01/04/1993

8.      

1311352

Phan Trọng

Đại

23/01/1991

9.      

1311353

Trần Minh

Đạt

07/11/1993

10.  

1311336

Đỗ Thị

Diễm

17/12/1994

11.  

1311348

Phan Thị Kim

Diễm

16/07/1995

12.  

1311355

Trần Xuân

Điệp

30/02/1995

13.  

1311344

Rah Lan H'

Djíp

09/09/1994

14.  

1311349

Dương Công

Đoàn

07/11/1993

15.  

1311561

H'

Thủy

12/10/1994

16.  

1311538

Hoàng

Trang

11/03/1995

Nguyễn Văn Nghiệp

17.  

1311345

Phạm Văn

Dũng

20/03/1993

18.  

1311339

Lục Văn

Dương

18/01/1995

19.  

1311509

Điểu

Sachê

25/02/1994

20.  

1311380

Hà Thị Nhật

10/02/1995

21.  

1311368

Lê Thị Thu

20/01/1995

22.  

1311385

Lê Như Bá

Hải

03/01/1995

23.  

1311405

Võ Thị

Hải

04/04/1995

24.  

1311404

Phạm Thị Minh

Hạnh

29/08/1995

25.  

1311397

Trương Thị Mỹ

Hạnh

20/10/1995

26.  

1311359

Lê Thị Mỹ

Hảo

28/03/1995

27.  

1311356

Trương Thị

Hiên

02/08/1995

28.  

1311358

Khổng Thị Mỹ

Hiền

14/08/1995

29.  

1311375

Nguyễn Thị Thu

Hiền

09/11/1994

30.  

1311403

Phạm Ngọc

Hiệp

11/03/1995

31.  

1311391

Phạm Thị

Hoa

20/08/1995

Trần Thị Khánh Chi

32.  

1311363

Huỳnh Huy

Hoàng

08/12/1995

33.  

1311396

Nguyễn Thanh

Hồng

19/02/1994

34.  

1311395

Ngô Thị Kim

Huế

26/02/1995

35.  

1311383

Phạm Ngọc

Hùng

22/08/1995

36.  

1311387

Lưu Thị

Hương

25/10/1994

37.  

1311366

Nguyễn Thị

Hương

22/02/1995

38.  

1311400

Nguyễn Thị Thu

Hường

28/02/1995

39.  

1311377

Nguyễn Viết

Huy

05/02/1994

40.  

1311401

Phạm Thị

Huyên

30/10/1995

41.  

1311426

Vũ Thành

Long

02/10/1995

42.  

1311408

Nguyễn Bá

Khôi

02/10/1994

43.  

1311409

Hoàng Văn

Kiên

17/11/1993

Nguyễn Ngọc Anh Đào

44.  

1311437

Nguyễn Duy

Lâm

12/09/1992

45.  

1311417

Nguyễn Thị

Lan

21/05/1995

46.  

1311428

Nguyễn Thị Thúy

Lan

12/01/1995

47.  

1311436

Làu Mỹ

Lệ

12/01/1995

48.  

1311435

Bùi Thị Mỹ

Linh

18/08/1993

49.  

1311438

Nguyễn Hoàng Gia

Linh

04/04/1995

50.  

1311423

Nguyễn Thị Diệu

Linh

09/07/1995

51.  

1311429

Trần Khánh

Linh

20/11/1993

52.  

1311418

Phạm Đăng

Long

28/03/1995

53.  

1311421

Cao Xuân

Lưu

25/09/1995

54.  

1311416

Đổng Minh

08/01/1995

55.  

1311446

Nguyễn Thị

Mai

04/01/1995

56.  

1311447

Lãnh Văn

Mạnh

18/12/1995

57.  

1311452

Lê Đặng Hòa

Minh

14/12/1995

Nguyễn Thị Phương Hà

58.  

1311442

Trịnh Ngọc

Minh

20/02/1991

59.  

1311445

Đặng Thị Hoàng

My

10/04/1994

60.  

1311471

Nguyễn Thị

Na

25/02/1995

61.  

1311457

Lê Thị Ngọc

Ngà

09/08/1994

62.  

1311477

Nguyễn Trung

Nghĩa

02/10/1995

63.  

1311463

Nguyễn Đức

Nguyên

18/10/1994

64.  

1311476

Hoàng Thu

Nguyệt

12/08/1994

65.  

1311466

Phạm Thị Thanh

Nhàn

08/11/1995

66.  

1311381

Mai Ngọc

Hùng

01/01/1994

67.  

1311474

Lê Hồ Bảo

Ngọc

14/08/1995

68.  

1311458

Đặng Thị Cẩm

Nhung

14/02/1994

69.  

1311378

Đỗ Thị Thu

12/10/1993

70.  

1311475

Ka

Nhung

06/05/1995

Lê Thị Thu Hiền

71.  

1311456

Nguyễn Thị

Nhung

09/06/1995

72.  

1311479

Đặng Diệu

Nương

24/08/1995

73.  

1311481

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

10/08/1995

74.  

1311486

Ngô Thụy Hoàng

Phi

20/03/1995

75.  

1311389

Đinh Thị Thu

Huệ

19/05/1995

76.  

1311484

Nguyễn Thiện

Phước

07/12/1992

77.  

1311490

Phạm Ngọc Hữu

Phước

15/02/1991

78.  

1311497

Nguyễn Ngọc Hoài

Phương

23/04/1994

79.  

1311495

Nguyễn Thị

Phương

27/01/1994

80.  

1311489

Phạm Thị

Phương

08/05/1989

81.  

1311491

Tạ Thị Diễm

Phương

22/10/1995

82.  

1311482

Nguyễn Thị Kim

Phượng

02/10/1994

83.  

1311506

Dương Thị Mộng

Sim

09/06/1995

Nguyễn .T. Thanh Ngọc

84.  

1311507

Phan Thị

Sương

05/03/1994

85.  

1311504

Nông Đức

Quang

22/12/1992

86.  

1311505

Phạm Thị Hoàng

Quyên

20/10/1993

87.  

1311518

Trần Thị Lệ

Thu

18/04/1995

88.  

1311376

Đặng Thị Thu

24/11/1994

89.  

1311546

Võ Tuấn

Tài

01/09/1990

90.  

1311541

Trần Thị

Tâm

30/04/1995

91.  

1311580

Vũ Trần Thái

Thanh

04/05/1995

92.  

1311333

Phan Xuân

Dũng

17/08/1995

93.  

1311521

Lý Thị Tươi

Thắm

23/02/1994

94.  

1311585

Ngô Nữ Thanh

Thanh

24/12/1995

95.  

1311547

Đỗ Thị Minh

Thu

06/08/1991

Nguyễn Trọng Đạt

96.  

1311431

Lê Mộng Kiều

Liên

11/05/1994

97.  

1311502

Nguyễn Văn

Quyết

31/01/1995

98.  

1311529

Trần Văn

Tâm

04/04/1994

99.  

1311582

K'

Tảo

15/04/1994

100.                  

1311560

Hoàng Thu

Thảo

21/05/1994

101.                  

1311342

Lê Vũ

Dung

02/10/1994

102.                  

1311525

Nguyễn Thị Thu

Thảo

08/02/1995

103.                  

1311575

Trần Thị

Thảo

13/11/1995

104.                  

1311524

Nguyễn Thị Mỹ

Thật

28/12/1995

105.                  

1311587

Hoàng Thị Thảo

Thương

09/02/1994

106.                  

1311512

Mai Ngọc

Thịnh

10/02/1994

107.                  

1311531

Đàm Thị Diễm

Thu

11/09/1995

108.                  

1311549

Trần Thị

Thuận

08/09/1993

Nguyễn Thị Vân Anh

109.                  

1311556

Hồ Văn

Thiện

20/06/1993

110.                  

1311540

Trần Thị Hoài

Thương

28/08/1995

111.                  

1311578

Nguyễn Thanh

Thủy

15/05/1994

112.                  

1311572

Nguyễn Thị Thu

Thủy

22/10/1994

113.                  

1311554

Bùi Châu

Tiên

01/01/1995

114.                  

1311573

Phạm Trung

Tiến

26/02/1995

115.                  

1311532

Nguyễn Trung

Tín

19/08/1993

116.                  

1311550

Lương Ngọc Quỳnh

Trâm

14/05/1995

117.                  

1311555

Lâm Thị

Tươi

25/04/1995

118.                  

1311412

Nguyễn Thị Hồng

Lưu

03/10/1995

119.                  

1311542

Nguyễn Thị Thùy

Trâm

11/10/1994

120.                  

1311583

Ngô Nguyễn Huyền

Trân

15/04/1995

121.                  

1311346

Trần Hạnh

Dung

28/02/1994

Nguyễn Văn Hùng

122.                  

1311514

Nguyễn Thị Thuỳ

Trang

11/04/1995

123.                  

1311492

Phạm Thị

Phương

21/01/1993

124.                  

1311589

Nguyễn Đồng

Vỹ

06/11/1995

125.                  

1311551

Vũ Thị Huyền

Trang

17/04/1995

126.                  

1311515

Trịnh Đức

Trọng

20/04/1995

127.                  

1311571

Nguyễn Hoàng Minh

Tuấn

04/12/1995

128.                  

1311576

Nguyễn Văn

Tuấn

15/07/1994

129.                  

1311523

Đặng Thanh

Tuyên

15/02/1995

130.                  

1311548

Tô Thị

Tuyết

12/05/1994

131.                  

1311407

Nguyễn Phi

Khanh

26/10/1994

132.                  

1311600

Phạm Thị Kim

Vân

19/08/1994

133.                  

1310014

Phạm Đức

Việt

20/07/1991

134.                  

1311594

Đinh Anh

20/03/1994

Nguyễn Chí Khuê

135.                  

1311597

Trà Quang

20/11/1995

136.                  

1311595

Đinh Thái

Vượng

26/06/1994

137.                  

1311603

Ngô Lệ Trúc

Xuân

22/01/1995

138.                  

1311602

Phạm Thị Sang

Xuân

03/02/1995

139.                  

1311611

Hoàng Thị

Yến

14/07/1995

140.                  

1311609

Phương Thị

Yến

15/06/1994

141.                  

1311610

Vũ Thị Hải

Yến

30/10/1986

142.                  

1311313

Hoàng Thị

Anh

08/08/1995

143.                  

1311314

Trần Vũ

Anh

28/12/1994

144.                  

1311318

Thị

Bân

14/05/1994

145.