SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

DỰ KIẾN: Danh sách giảng viên hướng dẫn chuyên đề LHK37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LUẬT HỌC                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CÁC LỚP LHK37

STT

Mã SV

Họ và tên lót

Tên

Giới tính

Ngày sinh

Giảng viên hướng dẫn

1.      

1311312

Lê Thị Bích

Anh

Nữ

02/11/1993

Bùi Kim Hiếu

2.      

1311319

K'

Ban

Nữ

11/11/1993

3.      

1311317

Nguyễn Thị

Nữ

18/11/1994

4.      

1311320

Nguyễn Viết

Bình

Nam

25/03/1993

5.      

1311322

Lê Xuân

Cảnh

Nam

26/10/1995

6.      

1311326

Hà Văn

Chỉnh

Nam

09/09/1992

7.      

1311323

Nguyễn Kiên

Cường

Nam

01/04/1993

8.      

1311352

Phan Trọng

Đại

Nam

23/01/1991

9.      

1311353

Trần Minh

Đạt

Nam

07/11/1993

10.  

1311336

Đỗ Thị

Diễm

Nữ

17/12/1994

11.  

1311348

Phan Thị Kim

Diễm

Nữ

16/07/1995

12.  

1311355

Trần Xuân

Điệp

Nam

30/02/1995

13.  

1311344

Rah Lan H'

Djíp

Nữ

09/09/1994

Nguyễn Văn Nghiệp

14.  

1311349

Dương Công

Đoàn

Nam

07/11/1993

15.  

1311561

H'

Thủy

Nữ

12/10/1994

16.  

1311346

Trần Hạnh

Dung

Nữ

28/02/1994

17.  

1311345

Phạm Văn

Dũng

Nam

20/03/1993

18.  

1311339

Lục Văn

Dương

Nam

18/01/1995

19.  

1311509

Điểu

Sachê

Nam

25/02/1994

20.  

1311380

Hà Thị Nhật

Nữ

10/02/1995

21.  

1311368

Lê Thị Thu

Nữ

20/01/1995

22.  

1311385

Lê Như Bá

Hải

Nam

03/01/1995

23.  

1311405

Võ Thị

Hải

Nữ

04/04/1995

24.  

1311404

Phạm Thị Minh

Hạnh

Nữ

29/08/1995

25.  

1311397

Trương Thị Mỹ

Hạnh

Nữ

20/10/1995

Lê Thị Bích Chi

26.  

1311359

Lê Thị Mỹ

Hảo

Nữ

28/03/1995

27.  

1311356

Trương Thị

Hiên

Nữ

02/08/1995

28.  

1311358

Khổng Thị Mỹ

Hiền

Nữ

14/08/1995

29.  

1311375

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

09/11/1994

30.  

1311403

Phạm Ngọc

Hiệp

Nam

11/03/1995

31.  

1311391

Phạm Thị

Hoa

Nữ

20/08/1995

32.  

1311363

Huỳnh Huy

Hoàng

Nam

08/12/1995

33.  

1311396

Nguyễn Thanh

Hồng

Nữ

19/02/1994

34.  

1311395

Ngô Thị Kim

Huế

Nữ

26/02/1995

35.  

1311383

Phạm Ngọc

Hùng

Nam

22/08/1995

36.  

1311387

Lưu Thị

Hương

Nữ

25/10/1994

37.  

1311366

Nguyễn Thị

Hương

Nữ

22/02/1995

Trần Thị Khánh Chi

38.  

1311400

Nguyễn Thị Thu

Hường

Nữ

28/02/1995

39.  

1311377

Nguyễn Viết

Huy

Nam

05/02/1994

40.  

1311401

Phạm Thị

Huyên

Nữ

30/10/1995

41.  

1311408

Nguyễn Bá

Khôi

Nam

02/10/1994

42.  

1311409

Hoàng Văn

Kiên

Nam

17/11/1993

43.  

1311437

Nguyễn Duy

Lâm

Nam

12/09/1992

44.  

1311417

Nguyễn Thị

Lan

Nữ

21/05/1995

45.  

1311428

Nguyễn Thị Thúy

Lan

Nữ

12/01/1995

46.  

1311436

Làu Mỹ

Lệ

Nữ

12/01/1995

47.  

1311431

Lê Mộng Kiều

Liên

Nữ

11/05/1994

48.  

1311435

Bùi Thị Mỹ

Linh

Nữ

18/08/1993

49.  

1311438

Nguyễn Hoàng Gia

Linh

Nữ

04/04/1995

Nguyễn Ngọc Anh Đào

50.  

1311423

Nguyễn Thị Diệu

Linh

Nữ

09/07/1995

51.  

1311429

Trần Khánh

Linh

Nam

20/11/1993

52.  

1311418

Phạm Đăng

Long

Nam

28/03/1995

53.  

1311426

Vũ Thành

Long

Nam

02/10/1995

54.  

1311421

Cao Xuân

Lưu

Nam

25/09/1995

55.  

1311416

Đổng Minh

Nam

08/01/1995

56.  

1311446

Nguyễn Thị

Mai

Nữ

04/01/1995

57.  

1311447

Lãnh Văn

Mạnh

Nam

18/12/1995

58.  

1311452

Lê Đặng Hòa

Minh

Nữ

14/12/1995

59.  

1311442

Trịnh Ngọc

Minh

Nam

20/02/1991

60.  

1311445

Đặng Thị Hoàng

My

Nữ

10/04/1994

61.  

1311471

Nguyễn Thị

Na

Nữ

25/02/1995

Nguyễn Thị Phương Hà

62.  

1311457

Lê Thị Ngọc

Ngà

Nữ

09/08/1994

63.  

1311477

Nguyễn Trung

Nghĩa

Nam

02/10/1995

64.  

1311463

Nguyễn Đức

Nguyên

Nam

18/10/1994

65.  

1311476

Hoàng Thu

Nguyệt

Nữ

12/08/1994

66.  

1311466

Phạm Thị Thanh

Nhàn

Nữ

08/11/1995

67.  

1311473

Trương Đỗ Anh

Nhi

Nữ

27/09/1995

68.  

1311458

Đặng Thị Cẩm

Nhung

Nữ

14/02/1994

69.  

1311475

Ka

Nhung

Nữ

06/05/1995

70.  

1311456

Nguyễn Thị

Nhung

Nữ

09/06/1995

71.  

1311479

Đặng Diệu

Nương

Nữ

24/08/1995

72.  

1311481

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

Nữ

10/08/1995

73.  

1311486

Ngô Thụy Hoàng

Phi

Nữ

20/03/1995

Lê Thị Thu Hiền

74.  

1311487

Nguyễn Văn

Phúc

Nam

05/09/1994

75.  

1311484

Nguyễn Thiện

Phước

Nam

07/12/1992

76.  

1311490

Phạm Ngọc Hữu

Phước

Nam

15/02/1991

77.  

1311497

Nguyễn Ngọc Hoài

Phương

Nữ

23/04/1994

78.  

1311495

Nguyễn Thị

Phương

Nữ

27/01/1994

79.  

1311489

Phạm Thị

Phương

Nữ

08/05/1989

80.  

1311491

Tạ Thị Diễm

Phương

Nữ

22/10/1995

81.  

1311482

Nguyễn Thị Kim

Phượng

Nữ

02/10/1994

82.  

1311504

Nông Đức

Quang

Nam

22/12/1992

83.  

1311505

Phạm Thị Hoàng

Quyên

Nữ

20/10/1993

84.  

1311518

Trần Thị Lệ

Thu

Nữ

18/04/1995

85.  

1311376

Đặng Thị Thu

Nữ

24/11/1994

Nguyễn .T. Thanh Ngọc

86.  

1311506

Dương Thị Mộng

Sim

Nữ

09/06/1995

87.  

1311507

Phan Thị

Sương

Nữ

05/03/1994

88.  

1311546

Võ Tuấn

Tài

Nam

01/09/1990

89.  

1311541

Trần Thị

Tâm

Nữ

30/04/1995

90.  

1311529

Trần Văn

Tâm

Nam

04/04/1994

91.  

1311582

K'

Tảo

Nam

15/04/1994

92.  

1311521

Lý Thị Tươi

Thắm

Nữ

23/02/1994

93.