THÔNG BÁO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Lịch học lại - thi lại đợt tháng 10/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

KHOA LUẬT HỌC

______________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________________

 

 

ĐỀ NGHỊ

V/v học và thi lại của sinh viên hệ đào tạo thường xuyên

 

Kính gửi:

         -  Ban Giám hiệu;

         -  Phòng Đào tạo thường xuyên.

 

-          Căn cứ Mục 3. Điều 15, Quyết định số 501/2008/QĐ-ĐHĐL-ĐTTX ngày 25 tháng 06 năm 2008 của Trường Đại học Đà Lạt quy định về việc học lại, thi lại, thi trả nợ và bảo lưu kết quả học phần “Sinh viên thi lại 2 lần vẫn không đạt, nếu được xét học tiếp lên năm học sau phải đăng ký học trả nợ học phần”;

-          Căn cứ đơn xin học và thi lại của sinh viên đã thi học kỳ, thi lại lần 1 và 2 vẫn chưa đạt;

Danh sách sinh viên xem tại trang này: http://klh.dlu.edu.vn/ArticleId/a79423be-34c0-4a29-8ba1-f67ea9c6ec50/danh-sach-hoc-lai-thi-lai-thang-10-2016

 

 

 


 

 

Stt

Học Phần

Số SV

Số tiết giảng

Họ và tên GV

Từ ngày

Giờ học

Đến ngày

Giờ học

1

Luật Hiến Pháp 2

2

4

Ths. Nguyễn Thị Vân Anh

25/10

7g30'

2

Luật Tục

15

9

Ths. Nguyễn Thị Vân Anh

30/10

7g30' và 13g30'

3

Luật Bảo Hiểm

7

4

Ths. Nguyễn Xuân Bang

02/11

7g30'

4

Luật Ngân Hàng

6

4

Ths. Nguyễn Xuân Bang

02/11

13g30'

5

Luật Dân Sự 1

19

13.5

Ths. Lê Thị Bích Chi

18/10

7g30' và 13g30'

19/10

7g30'

6

Luật Tố Tụng Hành Chính

11

13.5

Ths. Lê Thị Bích Chi

19/10

13g30'

20/10

7g30' và 13g30'

7

Tư Pháp Quốc Tế 2

9

4

Ths. Trần Thị Khánh Chi

25/10

7g30'

8

Luật Hôn Nhân Gia Đình

4

4

TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào

19/10

7g30'

9

Luật Tố Tụng Dân Sự

16

13.5

TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào

19/10

7g30' và 13g30'

20/10

17g30'

10

Công Pháp Quốc Tế 1

9

4

Gv. Nguyễn Trọng Đạt

25/10

7g30'

11

Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

10

9

Ths. Nguyễn Thị Phương Hà

22/10

7g30' và 13g30'

12

Luật Tài Chính

16

9

Ths. Lê Thị Thu Hiền

30/10

7g30' và 13g30'

13

Luật Dân Sự 2

15

18

TS. Bùi Kim Hiếu

19/10

7g30' và 13g30'

20/10

7g30' và 13g30'

14

Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Nghiệp

10

9

TS. Bùi Kim Hiếu

22/10

7g30' và 13g30'

15

Luật Lao Động

10

13.5

Ths. Nguyễn Thị Thu Hoài

05/11

7g30' và 13g30'

06/11

17g30'

16

Luật Thương Mại 1

18

13.5

GVC.TS. Bùi Giang Hưng

22/10

7g30' và 13g30'

23/10

17g30'

17

Lý Luận Về Nhà Nước

19

9

GVC.TS. Bùi Giang Hưng

24/10

7g30' và 13g30'

18

Lý Luận Về Pháp Luật

9

4

GVC.TS. Bùi Giang Hưng

18/10

13g30'

19

Luật Môi Trường

4

4

Ths. Nguyễn Văn Hùng

04/11

13g30'

20

Luật Thương Mại Quốc Tế

11

9

Ths. Nguyễn Chí Khuê

24/10

7g30' và 13g30'

21

Luật Hình Sự 2

13

18

Ths. Trần Thị Ngọc Kim

29/10

7g30' và 13g30'

30/10

7g30' và 13g30'

22

Pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền

6

4

Ths. Võ Thị Thanh Linh

02/11

7g30'

23

Tư Pháp Quốc Tế 1

6

4

Ths. Võ Thị Thanh Linh

02/11

13g30'

24

Luật Hiến Pháp 1

9

4

TS. Nguyễn Thị Loan

17/10

7g30'

25

Tội Phạm Học

13

9

TS. Nguyễn Thị Loan

18/10

7g30' và 13g30'

26

Luật Tố Tụng Hình Sự

13

13.5

TS. Nguyễn Thị Loan

22/10

7g30' và 13g30'

23/10

17g30'

27

Luật Học So Sánh

15

9

Gv. Nguyễn Thị Lựu

18/10

7g30' và 13g30'

28

Luật Hình Sự 1

12

13.5

Ths. Nguyễn Văn Nghiệp

28/10

7g30' và 13g30'

29/10

17g30'

29

Công Pháp Quốc Tế 2

10

13.5

Ths. Nguyễn Thị Thanh Ngọc

18/10

7g30' và 13g30'

19/10

17g30'

30

Pháp Luật Về Du Lịch

11

9

Ths. Nguyễn Thị Thanh Ngọc

21/10

7g30' và 13g30'

31

Luật Hành Chính

12

13.5

Ths. Nguyễn Thị Oanh

28/10

7g30' và 13g30'

29/10

17g30'

32

Luật Thương Mại 2

18

13.5

Ths. Lê Văn Tranh

10/11

7g30' và 13g30'

11/11

17g30'

33

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

28

9

Ths. Lê Văn Tranh

12/11

7g30' và 13g30'

34

Luật Đất Đai

14

9

Ths. Nguyễn Đắc Văn

24/10

7g30' và 13g30'

35

Sở Hữu Trí Tuệ

9

4

Ths. Nguyễn Đắc Văn

25/10

7g30'

Các tin khác