Lịch Thi

Lịch thi HK1 chính thức tháng 12/2016

STT

Tên HP

Mã Lớp

Số TC

Ngày thi

Giờ thi

1

Lý luận về pháp luật

LHK40A (BB)

3

04-12-2016

13h

2

Lý luận về pháp luật

LHK40B (BB)

3

04-12-2016

15h

3

Quản lý nhà nước về lâm nghiệp

LHK37A (TC)

2

04-12-2016

9h

4

Quản lý nhà nước về lâm nghiệp

LHK37B (TC)

2

04-12-2016

9h

5

Sở hữu trí tuệ

LHK39C (TC)

2

11-12-2016

15h

6

Sở hữu trí tuệ

LHK39D (TC)

2

11-12-2016

15h

7

Luật hôn nhân và gia đình

LHK38A (BB)

2

11-12-2016

13h

8

Luật hôn nhân và gia đình

LHK38B (BB)

2

11-12-2016

13h

9

Tư pháp quốc tế II

LHK37A (BB)

3

11-12-2016

9h

10

Tư pháp quốc tế II

LHK37B (BB)

3

11-12-2016

9h

12

Luật Dân sự I

LHK39A (BB)

3

18-12-2016

7h

13

Luật Dân sự I

LHK39B (BB)

3

18-12-2016

7h

14

Luật lao động

LHK38A (BB)

3

18-12-2016

9h

15

Luật lao động

LHK38B (BB)

3

18-12-2016

9h

16

Luật ngân hàng

LHK38A (BB)

2

25-12-2016

13h

17

Luật ngân hàng

LHK38B (BB)

2

25-12-2016

13h

18

Luật thương mại quốc tế

LHK37A (BB)

2

25-12-2016

15h

19

Luật thương mại quốc tế

LHK37B (BB)

2

25-12-2016

15h

20

Tiếng Việt

LHK39A (TC)

3

25-12-2016

7h

21

Tiếng Việt

LHK39B (TC)

3

25-12-2016

7h

22

Tiếng Việt

LHK39C (TC)

3

25-12-2016

9h

23

Tiếng Việt

LHK39D (TC)

3

25-12-2016

9h

24

Luật Hiến pháp 1

LHK40A (BB)

3

31-12-2016

13h

26

Luật Hiến pháp 1

LHK40B (BB)

3

31-12-2016

15h

27

Pháp luật về thị trường chứng khoán

LHK38A (TC)

2

31-12-2016

7h

28

Pháp luật về thị trường chứng khoán

LHK38B (TC)

2

31-12-2016

7h

29

Luật tục

LHK37A (TC)

2

31-12-2016

9h

30

Luật tục

LHK37B (TC)

2

31-12-2016

9h

 

 

Các tin khác